Ik ben de dromer van de droom

De gangbare opvatting is, dat we als individuele persoonlijkheden in een vergankelijk lichaam een fysieke wereld bewonen, die gekenmerkt wordt door eindeloze verdeeldheid en complexiteit. Volgens sommigen is de wereld door God geschapen (wat als enorm groot voordeel heeft dat we Hem lekker de schuld van alles kunnen geven)
Lees meer

Gedachtenhuis

Je bouwt, of je wilt of niet, onophoudelijk een gedachtenhuis en daar woon je in. Geen enkele gedachte is vergeefs of nutteloos. Ook negatieve gedachten zijn niet zinloos. Omdat je erin leeft, vormen ze jouw individuele weg naar waarheid, jouw eigen expressie van een universele behoefte aan liefde.
Lees meer

Leegte

Leegte is de rijkdom van
een onbewaakt moment
niet ingevuld
gedachteloos
en ongekend
de vrijheid van een
zijn zonder verleden

Lees meer

Alles is een gedachte in de geest

Alles bestaat voor ons pas zodra het op een of andere manier gedacht (gevoeld, verbeeld, waargenomen) wordt. Wat er buiten ons denken/voelen/zien bestaat, kennen we niet en óf er zoiets bestaat, weten we niet. Wij kennen de werkelijkheid niet. Wij kennen alleen wat gevormd wordt binnen het denkbeeld van de tijd.
Lees meer

De wereld als spiegel

God heeft de wereld niet geschapen. Dat doen we zelf, constant, elk moment opnieuw, zonder erbij stil te staan. We beseffen daarbij niet dat we eindeloos dezelfde vergissing uit de illusie van het verleden herhalen. We projecteren onze liefdeloze gedachten onmiddellijk en onbewust buiten de geest, zodat het lijkt alsof er een akelige wereld buiten ons bestaat, die we fysiek in zijn eindeloze verdeeldheid kunnen waarnemen en ervaren
Lees meer

Vanaf de overkant beginnen

Krishnamurti heeft eens gezegd: “Je moet vanaf de overkant beginnen.” Op deze oever van de symbolische rivier die – geheel vanuit afgescheidenheid gedacht – moet worden overgestoken op de weg naar verlichting, heerst het ego denksysteem oppermachtig. Daarom vinden we hier nooit het antwoord op de vraag hoe de verlichting kan worden bereikt
Lees meer

Het is een gekke wereld

Een maand voor zijn eigen dood schreef Albert Einstein in een brief aan de weduwe van zijn zojuist overleden beste vriend Michele Besso: “Nu heeft hij een beetje eerder dan ik afscheid genomen van deze vreemde wereld. Dat betekent niets. Voor ons gelovige fysici heeft het onderscheid tussen verleden, heden en toekomst alleen maar de betekenis van een, weliswaar hardnekkige, illusie.”
Lees meer

De dood is het symbool van onze angst voor God

Het is moeilijk te geloven dat de volmaakte Liefde die we God noemen, iets heeft geschapen dat dood gaat. Ik vind het ook moeilijk te accepteren dat ons bestaan alleen maar een gril van het lot is. Ik herinner me nog dat ik rond m’n twintigste, nadat ik uit frustratie en wanhoop alle religies had verworpen, het leven – heel stoer – een “lugubere grap” noemde. Dat was het begin van een lange spirituele zoektocht.
Lees meer