Over wennen aan zijn

Deze overwegingen helpen me om helder te krijgen wat in mij begint te dagen. Schrijven is een vorm van denken met terugkoppeling vanuit jezelf als lezer. Als de lezer struikelt of niet mee kan komen, zal de schrijver het beter moeten formuleren. Samen komen we tot inzicht. Een schrijver die in zijn eentje verder gaat, raakt de weg kwijt in zijn gedachten.

Ik ben een student van het spirituele zelfstudie boek A Course in Miracles (ACIM). Dat boek biedt een geestelijk trainingsprogramma om de blokkades tegen het gewaarzijn van de aanwezigheid van liefde, ons natuurlijke erfgoed, op te ruimen.

Er bestaat ook een goede Nederlandse vertaling van: Een Cursus in Wonderen, maar ik ben ermee begonnen voordat die vertaling bestond en ik ben het altijd in het prachtige Engels van het origineel blijven lezen. Het is een boek voor het leven (en misschien wel meerdere levens), maar het werkt – zoals alles in de werkelijkheid – altijd alleen maar nu.

Voordat ik met de Course in aanraking kwam, had ik al veel boeken van non-dualistische leraren gelezen, zoals Ramana Maharshi en Nisargadatta Maharaj, dus toen ik dezelfde non-dualistische benadering in de Course aantrof, voelde ik me meteen thuis.

Mystiek is bewust één worden met de Absolute Werkelijkheid (God) – dat wat wij werkelijk zijn. Het betekent de illusie van afgescheidenheid helemaal loslaten. Dat gebeurt doorgaans niet zomaar, want ons geloof in afgescheidenheid (of het ego) is heel hardnekkig. Vandaar de titel: wennen aan zijn. Toch is dat wennen ook een illusie, want loslaten, accepteren en bewust één worden gebeurt altijd alleen maar nu – onmiddellijk en totaal. Tussen waarheid en illusie is geen overgang of compromis mogelijk.

Dus wennen is gewoon verzet, maar we kunnen erop vertrouwen dat we er niet alleen voor staan als we bereid zijn om dat op te lossen. De staat van verlichting die in het diepst van ons bewustzijn aanwezig is, helpt ons bewust te worden van alle illusoire gedachten die het gewaarzijn van liefde blokkeren. “Alle dingen werken samen ten goede,” zegt de Course (T-4.V.1), ook al is het ego – symbool van het verzet – het daar natuurlijk niet mee eens.

Het kernpunt van de Course is, dat we onze geestelijke staat elk moment zelf kunnen kiezen. Meestal hebben we al onbewust voor het ego gekozen, maar als we ons hiervan bewust worden, kunnen we alsnog met heel ons hart kiezen voor innerlijke vrede en een gewaarzijn van liefde. Het effect is onmiddellijk ervaarbaar, doordat bijvoorbeeld onze onrust of angst wegvalt en we met liefde naar anderen en onszelf kijken. Dat is wat de Course een “miracle” of wonder noemt – en zo’n wonder is heel natuurlijk. We kunnen onze geest trainen om elk moment hiervoor te kiezen. Daarmee hebben we onze verlossing van het lijden zelf in de hand.

Stan Schaap